top of page

 סיור בשרונה מרקט 

אחרי רקע היסטורי קצר על הטמפלרים והמושבה שרונה נתקדם לחלק החשוב באמת וניכנס לשוק המקורה. אם עדיין לא הרגשתם חוץ לארץ, בין הבתים והשבילים החוצים את מתחם שרונה, כאן ודאי כבר תרגישו. יש כאן עושר של סגנונות, טעמים, צורות וצבעים שמפעילים את החושים ואת בלוטות הטעם.

נתקדם מדוכן לדוכן ונטעם מאכלים מקומיים כמו חומוס וזיתים ועד דברים מתוחכמים יותר כמו גבינות איכות ודים סאם. נשתה בירה בשביל המצב רוח ונאכל משהו מתוק בשביל הקינוח.

ניתן לשלב בסיור היסטורי מעמיק במתחם שרונה.

bottom of page