תיק תקשורת

בנוסף לסיורים וטיולים ברחבי הארץ, אני מקדיש זמן לא מועט לכתיבה וסיקור המקומות שבהם אני מבקר. אתם מוזמנים להתרשם מכתבות פרי עטי וריאיונות שנעשו עמי, כפי שהתפרסמו באמצעי המדיה השונים לאורך השנים 

 אשמח לענות על כל שאלה 

Proudly created with YAELIKKA Studio

052-4590228

YAIR ZEIDNER