top of page

תיק תקשורת

בנוסף לסיורים וטיולים ברחבי הארץ, אני מקדיש זמן לא מועט לכתיבה וסיקור המקומות שבהם אני מבקר. אתם מוזמנים להתרשם מכתבות פרי עטי וריאיונות שנעשו עמי, כפי שהתפרסמו באמצעי המדיה השונים לאורך השנים. 
bottom of page