top of page

 סיור בשוק נצרת 

מלבד היותה אחד המקומות החשובים לעולם הנוצרי, איכויותיה הקולינריות של נצרת ואנשי השוק הלבביים מיטיבים עם כל מבקר ומטייל. בביקור בעיר העתיקה נתוודע לחומוס עדין, לריח הקפה הקלוי במעלה הסימטה, לפטאיר לא מהעולם הזה ולממתק הרמדאן, הקטאיף, שבמקום אחד בעיר עושים במשך כל השנה. מבעד לדלת גמדים ניכנס לממלכה של תבלינים, ואם יתאפשר נשלב ביקור מודרך במפעל לייצור טחינה וחלבה. ניתן לשלב בסיור גם תכנים אחרים וביקור בכנסיות בנצרת שהן אתרי חובה למבקרים בעיר.   

bottom of page