top of page

 סיור בשוק הפשפשים 

בסיור זה נגלה שיפו היא לא רק תפוזים וחומוס, שיש האומרים הטוב בארץ, אלא גם בורקס, שקשוקה ובירה טובה. בין הטעמים והריחות של העיר נטעם גם מהפולקלור וגם קצת מההיסטוריה. נמשיך לסיור צבעוני ומלא חיים בעיר העתיקה ונסיים בנמל יפו.

bottom of page