top of page

 סיור בחדרה 

נלך ברחובות חדרה בעקבות המייסדים, ונשמע על היישוב שקם בביצות שעל גדת הנחל הירוק, אפוף אשליית אקליפטוסים ומציאות הקדחת. נתחיל בגן המייסדים ונמשיך ממנו לבתי הראשונים שבהם בולט בית משפחת פיינברג, שם גדל אבשלום. ניכנס ונתרשם מהשימור היפה שעבר הבית ונשמע על פעילותה של מחתרת ניל"י. נמשיך דרך מגדל המים, נראה את בתי הכנסת ההיסטוריים ונסיים במוזיאון החאן שיסכם בצורה נפלאה את תולדות העיר. 

bottom of page