top of page

 סיור בשוק הכרמל 

 

סיור בשוק הכי מפורסם בתל אביב יגלה מדוע זכה השוק למעמד כה רם. כשכרם התימנים גובלת עמו בצד אחד ונחלת בנימין גובלת בצד שני, ובתווך מכל טוב הארץ, יכול השוק להציע מטעמים, סביבה חיה וצבעונית, לא מעט היסטוריה וגם מבנים נאים. בסיור בשוק וסביבתו נתקדם ממקום למקום בתוך סימטת השוק המרכזית ובסמטאות שבצדדים ונטעם חומוס, מאפים, בירה מלבי ועוד. למתעניינים מצופות עוד הפתעות בהמשך הדרך כמו "הצלמניה" ורחוב ביאליק, שלאורכו אפשר למצוא ביטוי לכל הסגנונות האדריכליים שידעה העיר תל אביב.

bottom of page