top of page

 סיור חנוכיות בירושלים 

1/7

בערב חגיגי ומיוחד נסייר בסמטאות האבן הירושלמיות ונהנה ממופע חנוכיות השמן הדולקות במלא זוהרן על אדני חלונות הבתים. נשמע על ניסים ירושלמיים ועל חנוכה בכלל, נשיר שירים שמחים ובעיקר נתרגש ממראה שלא שוכחים. הסיור יכול להתקיים בנחלאות או בעיר העתיקה.

bottom of page